Vi er glade for vores bydel, og som beboer vil du sikkert give os ret i, at det er et dejligt sted at bo.
Christiansbjerg Grundejerforening arbejder på at forbedre Christiansbjerg, så vi også i fremtiden bor i byens bedste bydel.

Ny dato for generalforsamling 2020
Vi må nu forsamles igen og derfor har vi sat datoen for generalforsamlingen til
8 sep. 2020 kl. 19.00.
Generalforsamlingen vil finde sted i Finnebyens forsamlingshus, Bornholmsvej 1, 8210
Tilmelding senest d. 3. september på info@christiansbjerggrundejerforening.dk eller til formand Mikkel Gjørtz på 5180 1825.

Foreningens arbejde
Vi hjælper de grundejere på Christiansbjerg, der er medlemmer af foreningen. Foreningen repræsenterer bydelen udadtil, og er derfor et supplement til områdets mange vejlaug og fællesrådet.

Områdets udvikling
Vi læser og kommenterer lokalplaner, der vedrører vores bydel og holder specielt øje med beslutninger, der kan resultere i forøget trafik i kvarteret.

Christiansbjerg vil i de kommende år fortsat være under kraftig udvikling.
I Efteråret 2017 blev lokalplan 1052 for området mellem Katrinebjergvej, Jens Baggesens vej, Helsingforsgade og Finlandsgade vedtaget. Her opføres kontorer, laboratorier, undervisningslokaler, mindre erhverv, butikker, cafeer og ligende.

Storcenter Nord
Storcenter Nord, som er ejet af Salling Group, arbejder på en udbygning af centeret. Planen er at udvide Storcenter Nord til dobbelt størrelse i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Aarhus Byråd har i februar 2020 godkendt udvidelsen. Planerne indeholder også plantning af 17 træer langs Finlandsgade for at styrke det grønne udtryk af gaden, der slet ikke har nogen træer i dag. Derudover skal der på tagfladen ovenpå centeret etableres hække, bede og buske, og i gadehøjde skal små forhaver være med yderligere at styrke det grønne udtryk.

Katrinebjerg etape 2
Lokalplan for Katrinebjerg etape 2 er under udarbejdelse. Vi holder os løbende orienteret omkring processen. Siden borgermødet der blev afholdt på Katrinebjergskolen er der kommet mere fokus på bæredygtighed og opholdsarealer. Der er i den forbindelse blevet fjernet noget bebyggelse, for at forbedre de grønne områder, herunder byparken. To af byggerierne på mellem 7-9 etager er derfor blevet reduceret til 6 etager ud til byparken. Næste høringsfase forventes i uge 38-45.

Trafik
Trafikken vil forøges betydeligt i området og foreningen prøver i samarbejde med Christiansbjerg Fællesråd, kommunen og bygherrerne at få lavet en helhedstrafikplan for området, der også omfatter parkeringsforholdene.
Vi følger naturligvis fortsat færdiggørelsen af Nabolaget etape 2 og Supercykelstien.

Vedtægter
Læs foreningens vedtægter her.

Facebook
Følg Christiansbjerg Grundejerforening på Facebook.

Arkiv
Tidligere medlemsorienteringer, mødereferater og årsregnskaber kan ses her.